eind augustus start expo #6

- SUMMERTIME -

vernissage 29/08/2024 vanaf 18uSchrijf je hier in als je op de hoogte wil worden gehouden van de nieuwe tentoonstellingen.

 je bent succesvol ingeschrevenvoorbije expo's

16 mei tem 15 juni 2024

- FRAGMENTS & MYTHS -

FRAGMENTS and MYTHS toont werken van twee Slowaakse kunstenaars: Pavol Truben (°1985) en Lucia Žitnayová (°1994).

Truben, een multidisciplinaire conceptuele kunstenaar, keert terug naar een meer traditioneel medium in zijn reeks The Fictional Mythology of the Wolf and the Rabbit, waarin hij minutieuze utopische tekeningen in droge pastel presenteert. De wolf en het konijn hebben sterke banden met het Slowaakse platteland, waar legendes en mythes in de loop der tijden hun tegengestelde posities van jager en prooi hebben bestendigd. Door middel van ironie en polemiek over hun utopische co-existentie en mogelijke nieuwe rollen, gaat Pavol Truben ook in op complexe relaties in de huidige gepolariseerde samenleving.

Žitnayová wijkt af van de traditionele schildertechnieken en experimenteert in haar serie m³ admixture met materialen die aan kleuren worden toegevoegd om nieuwe oppervlakken in haar schilderijen te creëren. En daar houdt ze niet bij op, ze blijft haar verf op deze manier materialiseren tot objecten. Ze creëerde een alternatieve ruimte voor de ervaring van je kindertijd terwijl ze de gedetailleerde fragmenten en structuren die als een speeltuin uit het doek tevoorschijn komen bestudeert.

De geselecteerde werken in Fragments and Myths zijn bedoeld om je uit te nodigen in een andere visuele wereld. Een wereld waarin je wordt uitgedaagd om je geest open te stellen, het ongeziene te zien, je kwetsbaar op te stellen en open te staan voor nieuwe narratieven.


FRAGMENTS and MYTHS presents works by two Slovak artists, Pavol Truben (°1985) and Lucia Žitnayová (°1994).

Truben, a multidisciplinary conceptual artist, returns to a more traditional medium in his series The Fictional Mythology of the Wolf and the Rabbit, presenting meticulous utopian drawings in dry pastel. Both species have strong links to the history and contemporary life of the Slovak countryside, where legends and myths have established their opposite positions over time. Through irony and polemic about their coexistence and possible new roles, Pavol Truben also addresses complex relationships in today's polarized society.

Žitnayová moves away from traditional painting techniques, experimenting in her series m³ admixture with materials added to colors to create new surfaces in her paintings, and she doesn't stop there, she continues to materialize them into objects. She created an alternative space for a childhood experience while studying the detailed fragments and structures that emerge from the canvas as if from the playground.

The selected works in Fragments and Myths aim to invite into a different visual world. A world where you are challenged to open your mind, to see the unseen, to be vulnerable and open to new narratives.


This exhibition was co-organized by the Consulate General of the Slovak Republic in Brussels, in cooperation with the art collective 40 x 60 BRUSSELS and Station Contemporary Art Gallery in Bratislava. It takes place under the brand of Slovak house as part of the Flagship project of the cultural presentation of Slovakia in Belgium ROOTS 2024. The media partner of the project is the Slovak Press Agency (TASR).

Curated by Martina RÖTLINGOVÁ

21 maart tem 20 april 2024

Martina Rötlingová - THE SOFT FALL -

Martina Rötlingová (°1987, Slowakije) werkt voornamelijk in de figuratieve schilderkunst waarmee ze de vrouwelijke ervaring in relatie tot digitale media kritisch analyseert en evalueert. 

Het artistieke werk van Martina kan worden opgenomen in het feministische discours waarin zij herhaaldelijk kritiek levert op de stereotiepe normen en standaarden van vrouwelijke schoonheid die door de media worden gepresenteerd.

In de geëxposeerde cyclus van werken reflecteert ze op lichamelijkheid, vrouwelijke identiteit en relaties tussen man en vrouw. Haar denktraject bracht haar naar de kwestie van het onthullen van vrouwelijke seksualiteit, het blootleggen van naaktheid en de zelfrepresentatie op online datingnetwerken. Zij onderzoekt in dat kader de grens privé/publiek; maar ook virtueel/reëel.

Martina Rötlingová (°1987, Slovakia) works mainly with figurative painting in which she critically analyses and evaluates the female experience in relation to digital media.

Martina's artistic work can be included in the feminist discourse within which she repeatedly criticizes the stereotypical norms and standards of female beauty presented by the media.

In her last cycle of works she reflects on physicality, female identity and relationships between man and a woman. This thought process leads her to the issue of revealing female sexuality, exposing nudity and self-presentation on online dating networks. The artist explores the crossing of boundaries between private and public, or virtual and real. 

https://www.instagram.com/martina.rotlingova/

17 november tem 16 december 2023

Gilbert Lens -SAFE FROM HARM-

In de geschilderde werken van Gilbert Lens is er een bijzondere plek voor  portretten en verhalen, die de mens in al zijn variaties tonen.

Naast gezichten uit de intieme kring van de kunstenaar zien we iconische bekenden en anonieme lotgenoten. Zonder uitzondering worden ze nauwgezet geportretteerd als hun authentieke zelf. Vrij van zorgen, ontdaan van hun morele dimensie, gevrijwaard van de zwaarte van het leven.

Zoals Gilbert het zelf verwoordt: “In mijn liefde voor de taal van het beeld vind ik zin en betekenis. Kijken en registreren verschaffen mij een groot plezier en een intense voldoening.

https://gilbertlens.be/


22 september tem 27 oktober 2023

retrospectieve EARNEST

EARNEST schildert over de essentie van mens te zijn. Ze haalt haar inspiratie uit de energie van het dagelijkse leven en zoekt als kunstenaar met verf, pigmenten en ander materiaal naar het licht, maar ook naar de lichtheid, de onthechting, de volledige vrijheid van kaders en verwachtingen en het uitblinken in intuïtie.

https://earnest.be/

12 mei tem 17 juni 2023

expo 3x3

met werk van Benoit Poncin, Sterre de Vresse en Karen KremersEr moet een adres worden opgegeven om een kaart in te sluiten